Koleksyon Jaliyaa

Nan koleksyon sa a, nou tradui nan lang Kreyòl peyi nou an bèl literati moun nwa ki epapiye nan tout mond lan ekri.  Nou konprann byen se yon kokenn chenn travay sa ye.  L ap bezwen pou anpil lòt men kontribye ladan l.  Nou envite lòt tradiktè ki vle kontribye nan travay sila a vin met men ak nou.  Tankou nou di nan peyi nou, men anpil chay pa lou.

Peze sou bouton sa a ki make “Buy Now” si w enterese achte “Koze sila a mande chita”.
Peze sou bouton sa a ki make “Buy Now” si w enterese achte “Mela”.
Peze sou bouton sa a ki make “Buy Now” si w enterese achte  “Je yo te fikse sou Bondye”.
Peze sou bouton sa a ki make “Buy Now” si w enterese achte “Nehanda”.

%d bloggers like this: