Nou envite w antre lakay 2 Kreyòl yo!

Nou se de zanmi k ap viv ansanm, k ap travay ansanm, k ap imajine lòt reyalite ansanm.  Nou deside kreye bèl literati nan lang Kreyòl Ayiti a, pibliye bèl literati lòt Ayisyèn ak Ayisyen parèy nou ekri nan lang Kreyòl la, epi tradui nan lang Kreyòl Ayiti a bèl literati sanba Lafrik yo ki epapiye nan tout mond lan ekri.

Tit pou lane 2019 la

Tit pou lane 2018 la

Ekri nou: scutt.philosophy@gmail.com/ aboulles72@gmail.com

Rele nou: (509) 37712813/ (509) 36351058