Kiyès nou ye?

Abdaly Lessage

Email: aboulles72@gmail.com

whatsapp: 36351058

Zermatt Scutt

email: scutt.philosophy@gmail.com

whatsapp: 37712813


N ap travay pou n kite yon bèl eritaj pou demen!


%d bloggers like this: