Koze sila a mande chita

$15.99

Mariama Bâ se yon gran ekriven Senegalèz. Nan woman sila a, li pataje avèk nou istwa Ramatoulaye ak Aïssatou, 2 zanmi. Yo te grandi ansanm, yo te fè etid yo ansanm, yo te marye nan menm moman, yo te evolye ansanm ak mari yo, pitit yo, nan menm kominote a. Ramatoulaye fèk pran nouvèl mari l la (ki te abandone l) mouri. Evènman lanmò a frape l fò epi an menm tan li pouse memwa l retounen sou jan lavi l te dewoule. Sa okazyone l ekri emosyon l yo, refleksyon l yo, memwa evènman pase yo, pou l pataje ak Aïssatou k ap viv lwen l nan moman an. Koze mennen koze, jiskaske l mande chita pandan medam yo pran pale sou yon pakèt bagay nan lavi yo, sou lanmò, sou soufrans, sou libète fanm, sou libète sosyete a tou.

———————————————————————————

Mariama Bâ is a great Senegalese writer.  In this novel, she shares the story of Ramatoulaye and Aïssatou, 2 friends.  They grew up together, they went to school together, they got married around the same time, they evolved together with their husbands and children in the same community.  Ramatoulaye gets news that her husband (who had abandonned her) has passed away.  This news hits her hard and at the same time it brings her mind back to the way her life had unfolded with that husband.  This occasions her to write down her emotions along with her memories of the past events in a long letter to her friend, Aïssatou.  One set of memories lead to another provoking the friends to reflect on all kinds of issues that impacted their evolution and freedom as women in a society that is also in the process of thinking about and negotiating its freedom.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Koze sila a mande chita”

Your email address will not be published. Required fields are marked *