Madan Jil

$14.99

Description

Mesyedam Lasosyete, men Moris Siksto!  Pran ti chèz ba nou pou n tande koze.  Gen yon lòbèy ki pete nan lakou Madan Jil yèoswa.  Se nan koze ak kòmè l, Madan Emanyèl, nan pataje sa youn te wè, sa lòt la te tande, y ap rive konprann dekiprevyen lòbèy sila a.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Madan Jil”

Your email address will not be published. Required fields are marked *