Koleksyon Moriso Lewa

Nan koleksyon sa a, n ap kreye, epi n ap pibliye literati angaje, ki vle di, literati k ap pouse nou reflechi sou tout bagay nan nou menm, nan relasyon nou, nan sosyete a, ki merite pou n kesyone, pou n kwape, epi pou n imajine yon lòt fason.  Nou vle onore Moriso Lewa, Papa literati Kreyòl Ayiti a, avèk koleksyon sa a paske li se yon gran zansèt ki kite anpil bèl literati angaje kòm eritaj pou nou.

Tit nan Koleksyon an:

Vwa Sanba Moriso Lewa

%d bloggers like this: