Koleksyon Istwa Danfans

Nan koleksyon sa a, n ap ekri epi n ap pibliye istwa kout ki make eksperyans timoun nou pandan n ap grandi sou bèl ti zile nou an.   

Peze sou bouton sa a ki make “Buy Now” si w vle achte “Kata Kata Kooow!!!”.
Peze sou bouton sa a ki make “Buy Now” si w vle achte “Plezi Moun Fou nan Vil Jakmèl”.
Peze sou bouton sa a ki make “Buy Now” si w vle achte “Timoun Jalou”.
Peze sou bouton sa a ki make “Buy Now” si w vle achte “Ti Okap”.
Peze sou bouton sa a ki make “Buy Now” si w vle achte “Jwèt anba kabann”.
%d bloggers like this: