N ap danse, N ap kreye

Ekip Edisyon 2 Kreyòl Yo envite n danse epi kreye ansanm!

Chak dènye dimanch nan yon mwa, w ap jwenn nou k ap danse sou plaj Timouyaj soti 3è nan lapremidi rive pou 5è (Nou danse lakay nou chak jou!). N ap kontan pataje istwa nou yo ak moun ki anvi koute tou apre danse a.

N ap kòmanse ak mizik fanm yo k ap chante kreyòl! Sa se ti koleksyon pa nou ann atandan (tcheke Youtube Channel nou pou plis: https://www.youtube.com/watch?v=hoGTqVrrqR0&list=PLHmNLcHmTjFxR35SRsHVqzSd4pVj_kbWD). Nou envite w ede n elaji koleksyon mizik fanm k ap chante kreyòl la.

Pa gade sèlman, kòmanse danse!!!

%d bloggers like this: