Koute Emisyon Radyo Edisyon an

Emisyon “Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann” 6 Janvye 2019
sou radyo Bellevue Inter (103.9 fm) nan vil Jakmèl


Koute
1) Twa Rezon ki motive travay Edisyon 2 Kreyòl Yo ansanm ak emisyon “Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann” nan.
2) Powèm Moriso Lewa ki gen tit , “M ap ekri yon liv Kreyòl”, ak “Mèsi Papa Dessalines”.
3) Abdaly Lessage k ap pataje bèl istwa danfans li ekri nan liv,
Plezi Moun Fou nan Vil Jakmèl.

Emisyon “Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann” 13 Janvye 2019
sou radyo Bellevue Inter (103.9 fm) nan vil Jakmèl


Koute:
1)  Yon ti rale sou lavi Moriso Lewa (1912-1998), Papa literati Kreyòl Ayisyen an.

2) Vwa Moriso Lewa k ap pataje kèk powèm ki soti nan liv, Dyakout 1,2,3,4.
3) Zermatt Scutt k ap pataje kèk powèm nan liv,
Fanm Je Klere: Ayiti Leve Pye w.

Emisyon “Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann” 27 Janvye 2019
sou radyo Bellevue Inter (103.9 fm) nan vil Jakmèl


Koute:
1) Kont “Tòti ak Pijon” ki soti nan liv, Istwa ak Kont Kreyòl, Mod P. Fontis ekri a.
2) Premye chapit nan liv Zora Neale Hurston nan ki gen tit, Je yo te fikse sou Bondye.
Emisyon “Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann” 3 Fevriye 2019
sou radyo Bellevue Inter (103.9 fm) nan vil Jakmèl


Koute:
1) Yon ti rale sou Lavi Zora Neale Hurston (1891-1960), otè liv, Je yo te Fikse sou Bondye.
2) Kont “Fanm ak Gason nan Wayòm Bondye ak Satan”, yon kont Zora Neale Hurston te ranmase anba bouch moun nan kominote nwa kote l te gen chans viv yo.
3) Entèvyou ak Edenne Roc, tradiktè woman Jacques Stephen Alexis la ki gen tit, Konpè Jeneral Solèy.